Gubinowska

Gubinowska

CSW ul. Gubinowska 28/30 (Wilanów)

Pozostałe baseny

        UWAGA - PRZERWA DO 31.01.2021 r. !!! 

W dniu 11.01.21r przedłużono KWARANTANNĘ NARODOWĄ  i wynikające z niej ograniczenia do 31 stycznia. Aby nie wprowadzać zbędnego zamieszania oferta cenowa i wszystkie szczegóły semestru letniego pojawi się dopiero po zapadnięciu oficjalnej decyzji o uruchomieniu PŁYWALNI. Wstępnie na GUBINOWSKIEJ planujemy rozpocząć SEMESTR LETNI od 01 lutego.2021r. Dzieci ZOSTANĄ PRZENIESIONE na listach AUTOMATYCZNIE z semestru zimowego, który zakończył się zgodnie z planem w dniu 22.12.20r.  ZAPRASZAMY :)

Zimowy SEMESTR PŁYWANIA od 14 WRZEŚNIA 2020 do 22 GRUDNIA 2020 r

/ z wyłączeniem:  11 listopada 20 r.  (środa) /

Zapraszamy do NOWYCH GRUP NAUKI i DOSKONALENIA PŁYWANIA

Instruktor w wodzie, Nauka pływania: grupy 2-4 osób, Doskonalenie: 4-5 osób

ORGANIZACJA ZAJĘĆ wygląda następująco: w jednym czasie odbywa się kilka grup o różnym stopniu zaawansowania, a zatem to PAŃSTWO wybieracie dzień i godzinę zajęć, a my mamy tam grupę na odpowiednim poziomie :). Podstawy nauki pływania 30 minut, a doskonalenie 45 lub 60 min ZAPRASZAMY

Zajęcia odbywają się w blokach 30 i 45 minutowych
Dni i godziny w jakie prowadzimy nasze zajęcia
wtorek - 30 min

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

wtorek - 45 min

18.00-18.45

18.45-19.30

czwartek - 30 min

18.00-18.30

18.30-19.00

czwartek - 45 min

19.00-19.45

19.45-20.30

piątek - 30 min

18.00-18.30

18.30-19.00

20.00-20.30

piątek - 45 min

19.00-19.45

19.45-20.30

poniedziałek - 30 min

20.15-20.45

poniedziałek - 45 min

18.00-18.45

18.45-19.30

19.30-20.15

środa - 30 min

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

środa - 45 min

18.30-19.15

19.15-20.00


ceny
poniedziałek, wtorek

30 min - 675 zł

45 min - 900 zł

ŚRODA, czWartek, Piątek

30 min - 630 zł

45 min - 840 zł

1 rata do

w ciągu 7 dni od zapisu, ale nie później jak do 20.ix.20 r

2 rata do

31 X 2020 r.

3 rata do

30 XI 2020 R.

W przypadku ZGŁOSZONEJ NIEOBECNOŚCI trwającej dłużej jak 2-3 zajęcia z rzędu, istnieje możliwość odrobienia.
Jednorazowe nieobecności przepadają!!!
Prosimy je zgłaszać w formie SMS na numer 502 072 464
O każdej porze odbywa się od 2-3 poziomy nauki i doskonalenia pływania

basen: długość 25 m, głębokość 80-190 cm