Barcelońska

Barcelońska

ul. Barcelońska 8 (Sadyba)

Pozostałe baseny

UWAGA - ZAJĘCIA PRZYWRÓCONE !!!

Od 19 października br. będzie OTWARTA pływalnia BARCELOŃSKA. [1]Korzystanie z w/w obiektu możliwe jest wyłącznie dla:    − przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. podmioty zajmujące się nauką pływania, trenerzy i instruktorzy sportowi itp.)− innych podmiotów w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe),− publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. [1] ( Rozporządzenie RM z dnia 16 października 2020 poz.1829) 

 

NOWY SEMESTR PŁYWANIA od Wtorku 15 WRZEŚNIA 2020 do 14 STYCZNIA 2021 r.

/z wyłaczeniem:  od 23 grudnia do 06 stycznia 2021 r. ( Przerwa Świąteczno-Noworoczna) /

Zapraszamy do NOWYCH GRUP NAUKI i DOSKONALENIA PŁYWANIA

Instruktor w wodzie, Nauka pływania: grupy 2-4 osób, Doskonalenie: 4-5 osób

ORGANIZACJA ZAJĘĆ wygląda następująco: w jednym czasie odbywa się kilka grup o różnym stopniu zaawansowania, a zatem to PAŃSTWO wybieracie dzień i godzinę zajęć, a my mamy tam grupę na odpowiednim poziomie :). Podstawy nauki pływania 30 minut, a doskonalenie 45 lub 60 min ZAPRASZAMY

Zajęcia odbywają się w blokach 30 lub 60 minutowych.
Dni i godziny w jakie prowadzimy nasze zajęcia
wtorek - 30 min

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

wtorek - 45 min

18.30-19.15

19.15-20.00

czwartek - 30 min

18.00-18.30

18.30-19.00

czwartek - 45 min

19.00-19.45

19.45-20.30

piątek - 30 min

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

sobota

9.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

W SOBOTY w godzinach 9.30-10.00 oraz 11.30-12.30 udostępniamy 1 tor dla RODZICÓW (w formie rekreacji) koszt karnetu 30 min za cały semestr zimowy - 250 zł.

ceny
wtorek

30 min - 720 zł

45 min - 990 zł

60 min - 1280 zł

czwartek

30 min - 720 zł

45 min - 990 zł

60 min - 1280 zł

piątek

30 min - 680 zł

45 min - 930 zł

60 min - 1200 zł

sobota

30 min - 680 zł

60 min - 1200 zł

1 rata do

w ciągu 7 dni od zapisu, ale nie później jak do 20.IX.20 r.

2 rata do

31 X 2020

3 rata do

30 XI 2020

W przypadku ZGŁOSZONEJ NIEOBECNOŚCI trwającej dłużej jak 2-3 zajęcia z rzędu, istnieje możliwość odrobienia.
Jednorazowe nieobecności przepadają!!!
Prosimy je zgłaszać w formie SMS na numer 502 072 464
O każdej porze odbywa się od 3-5 poziomów nauki i doskonalenia pływania

basen: wymiary 25 x 12.5 m (6 torów) głębokość 100-160 cm