Koncertowa

Koncertowa

UCSIR ul. Koncertowa 4 (Metro Ursynów)

Pozostałe baseny

UWAGA - ZAJĘCIA PRZYWRÓCONE !!!

od 19 października br. będzie OTWARTA pływalnia KONCERTOWA [1]Korzystanie z w/w obiektu możliwe jest wyłącznie dla:    − przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. podmioty zajmujące się nauką pływania, trenerzy i instruktorzy sportowi itp.)− innych podmiotów w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe),− publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.         .[1] ( Rozporządzenie RM z dnia 16 października 2020 poz.1829) 

ZIMOWY SEMESTR PŁYWANIA od 14 WRZEŚNIA 2020 do 22 GRUDNIA 2020

/ z wyłączeniem: 11.listopada (środa) /

Zapraszamy do NOWYCH GRUP NAUKI i DOSKONALENIA PŁYWANIA

Instruktor w wodzie, Nauka pływania: grupy 2-4 osób, Doskonalenie: 4-5 osób


Zajęcia odbywają się w blokach 30 lub 60 minutowych.
Dni i godziny w jakie prowadzimy nasze zajęcia
wtorek - 30 min

19.30-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

wtorek - 60 min

19.30-20.30

20.00-21.00

20.30-21.30

środa - 30 min

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

środa - 60 min

20.00-21.00

20.30-21.30

ceny
wtorek

30 min - 825 zł

60 min - 1550 zł

środa

30 min - 715 zł

60 min - 1350 zł

1 rata do

7 dni od zapisu, ALe nie później jak do 15.IX.20 r.

2 rata do

31 X 2020

3 rata do

30 Xi 2020

W przypadku ZGŁOSZONEJ NIEOBECNOŚCI trwającej dłużej jak DWA zajęcia z rzędu, istnieje możliwość odrobienia. Jednorazowe nieobecności przepadają!!!
Prosimy je zgłaszać w formie SMS na numer 502 072 464
O każdej porze odbywa się od 1-2 poziomów nauki i doskonalenia pływania

basen: wymiary 25 x 12.5 m (6 torów) głębokość 100-160 cm