Jak uczymy

Instruktorzy w trakcie zajęć przebywają w wodzie

Zarówno program szkoleniowy jak również cele i założenia szkoły pływania zostały skonsultowane i zaakceptowane przez Polski Związek Pływacki. Do współpracy pozyskani zostali instruktorzy i trenerzy pływania, posiadający bardzo dobre przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne.

W każdej godzinie odbywają się zajęcia z wszystkich poziomów pływania (od 3 do 5 grup o różnym stopniu zaawansowania: poziom początkujący, doskonalący, średnio-zaawansowany i zaawansowany).

Jeden trener-instruktor przypada na 2-4 osób w grupach nauki pływania i 3- 6 osób w grupach doskonalenia.

Zajęcia dla dzieci na wczesnych poziomach nauczania koncentrują się na możliwie najszybszym oswojeniu z wodą, opanowaniu zanurzania twarzy i poprawności oddychania oraz prawidłowej pracy nóg. Obecność instruktorów w wodzie oraz bardzo mała liczba ćwiczących w grupie stanowią nasz największy i unikalny atut w tej dziedzinie. Efektem tych wszystkich zabiegów jest to, że stosunkowo szybko można rozpocząć doskonalenie techniki pływania stylowego i sportowego.

Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły osiągali optymalne wyniki w możliwie najkrótszym dla siebie czasie. Dla osiągnięcia tego celu instruktorzy są w stałym kontakcie z uczniami w czasie nauki i dostosowują środki do poziomu ich rozwoju fizycznego i intelektualnego, przekazują im odpowiednią wiedzę pływacką.

15-20 tygodniowe semestry umożliwiają najbardziej optymalny wybór poziomu i grupy dla każdego ucznia, a zajęcia odbywają się 1, 2 lub 3 razy w tygodniu w blokach 30, 45 lub 60 minutowych

Decyzje co do dnia, godziny i częstości zajęć pozostawiamy do Państwa wyboru.

Do zobaczenia w WODZIE

Gdzie uczymy