Konstancin

Konstancin niecka

CKR ul. Gasiorowskiego 12/14

Pozostałe baseny

UWAGA - ZAJĘCIA PRZYWRÓCONE !!!

od 19 października br. OTWARTA pływalnia w CKR KONSTANCIN. [1]Korzystanie z w/w obiektu możliwe jest wyłącznie dla:    − przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. podmioty zajmujące się nauką pływania, trenerzy i instruktorzy sportowi itp.)− innych podmiotów w ramach prowadzonej działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (m.in. kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe),− publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.         .[1] ( Rozporządzenie RM z dnia 16 października 2020 poz.1829)

SEMESTR PŁYWANIA od 12 WRZEŚNIA 2020 do 09 STYCZNIA 2021 r.

/ z wyłączeniem: 05.12 (zawody Mikołajkowe) oraz od 23 XII 20 r.  do 06 I 2021 r. ( Przerwa Świąteczno-Noworoczna) /

Zapraszamy do NOWYCH GRUP NAUKI i DOSKONALENIA PŁYWANIA

Instruktor w wodzie, Nauka pływania: grupy 2-4 osób, Doskonalenie: 4-5 osób

ORGANIZACJA ZAJĘĆ wygląda następująco: w jednym czasie odbywa się kilka grup o różnym stopniu zaawansowania, a zatem to PAŃSTWO wybieracie dzień i godzinę zajęć, a my mamy tam grupę na odpowiednim poziomie :). Podstawy nauki pływania 30 minut, a doskonalenie 60 min ZAPRASZAMY

Zajęcia odbywają się w blokach 30 lub 60 minutowych.
sobota

9.45-10.15

10.15-10.45

10.45-11.15

11.15-11.45

11.45-12.15

12.15-12.45

ceny
sobota

30 min - 780 zł

60 min - 1480 zł

1 rata do

7 dni od zapisu, ale nie później jak do 15.IX.20 r.

2 rata do

31 X 2020

3 rata do

30 XI 2020

W przypadku ZGŁOSZONEJ NIEOBECNOŚCI trwającej dłużej jak 2 zajęcia z rzędu, istnieje możliwość odrobienia.
Jednorazowe nieobecności przepadają!!!
Prosimy je zgłaszać w formie SMS na numer 502 072 464
O każdej porze odbywa się od 3-5 poziomów nauki i doskonalenia pływania

basen: (6 torów) wymiary 25 x 12 m głębokość 180-120 cm